Disclaimer & Copyright

De weergegeven informatie op www.tuinplantenshop.nl is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Tuinplantenshop kan niet instaan voor de juistheid of de volledigheid van de informatie of afbeeldingen. De getoonde foto’s in de webshop zijn indicatief om u een indruk te geven van de betreffende plant, boom of product. Tuinplanten en bomen zijn unieke levende producten die dus kunnen verschillen wat groeivorm betreft. Tuinplantenshop aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard ook die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Alle rechten voorbehouden. Niets vanaf de website van tuinplantenshop mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data. Indien u meent aanspraken te kunnen maken op rechten inzake foto’s van deze website, kunt u contact opnemen met info@tuinplantenshop.nl